Genomic stieren stabiel, Pumpkin stijgt fors

Tijdens de aprildraai hebben de genomic stieren van Firma Dekker keurig stand gehouden. De meeste aandacht ging natuurlijk uit naar Nuberon, die weliswaar 3 punten NVI moest inleveren door een daling in levensduur, maar 100 kg melk aan zijn totaal toevoegde en verder steeg in zijn eiwitvererving. Zijn productieindex komt nu uit op +935 kg met +0,39% vet en +0,23% eiwit.

Ook Opera verbeterde zijn eiwitvererving en komt tot +1493 kg melk met -0,04% vet en +0,05% eiwit. Zijn exterieurvererving is ongekend hoog met 109 totaal en fraaie scores voor secundaire kenmerken, waaronder 103 dochtervruchtbaarheid, 105 klauwgezondheid en 112 persistentie.

Onze hoogste NVI stier is echter Pumpkin (Adlon P x Balu x Mardi Gras) die we de afgelopen maanden geïntroduceerd hebben. Pumpkin is een jonge stier met een afwijkende bloedvoering, die  een verwantschapsgraad van 12% heeft met de huidige Nederlandse holstein populatie en daarom breed inzetbaar is. Pumpkin scoort 294 punten NVI door een hoge levensduur van 664 dagen met een fraaie productie van +841 kg melk met +0,23% vet en +0,16% eiwit te combineren. Daarnaast scoort hij hoog voor de secundaire kenmerken dochtervruchtbaarheid (107), celgetal (112) en persistentie (110) en geeft hij dochters die gemakkelijk afkalven (110). Ten opzichte van de decemberdraai steeg Pumpkin 21 punten NVI. Evenals Nuberon is Pumpkin met een geboortegemak van 102 geschikt voor pinken.