Genes Diffusion stieren wederom vermarkt door Firma Dekker

Na het beëindigen van de eigen dochteronderneming Genes Diffusion BV gaat de distributie van Genes Diffusion genetica vanaf nu weer door de Firma Dekker gebeuren, net zoals dat gedurende vele decennia in het recente verleden ook gebeurde. Aangezien Firma Dekker zowel in Nederland als in Frankrijk altijd in nauw contact met Genes Diffusion gebleven is, zijn alle aanspreekpunten op kantoor en in de buitendienst onveranderd, ook het bestaande telefoonnummer blijft in bedrijf.

Firma Dekker streeft er naar om middels een ‘low-cost’ model een topkwaliteit product voor een minimale prijs bij de eindgebruiker te krijgen. Kostenverhogende zaken als dure marketing-advertenties en dure dochtergroepen op beurzen worden vermeden, terwijl er zoveel mogelijk ingezet wordt op nieuwe technieken als internet en een uitgekiend distributiesysteem dat tijdige levering garandeert.

email: genetica@firmadekker.nl

telefoon algemeen: 0529-469390  (of 0529-450045 als voorheen)

rechtstreekse nummer Dick Bentsink: 0529-469393, whatsapp 06-20724173