Prima indexdraai voor Genes Diffusion.

Afgelopen week is er weer een nieuwe indexdraai geweest, hieronder een korte omschrijving van verschillende stieren.

Fokstieren:
De fokstieren van Genes Diffusion hebben zich over het algemeen netjes staande gehouden in de afgelopen draai. Hieronder even de drie meest opvallende stieren en nieuwkomer Icone:

Uitschieter bij de fokstieren is de stier Renegade (Mc Cutchen x Atwood, KI code 768180) met een NVI stijging van 43 punten.
Zijn aantal dochters in Amerika is gestegen van 75 naar 378 en verantwoordelijk voor deze stijging.Tevens is zijn exterieurscore van 108 gestegen naar een totaal van 113, met een score van 117 voor uier en 105 voor benen. Daarnaast is zijn geboortegemak met een puntje gestegen van 101 naar 102 wat hem ook geschikt maakt voor gebruik op pinken. Ook de score voor melksnelheid van 107 is in het huidige spectrum van fokstieren uitzonderlijk te noemen.

Net iets lager dan Renegade staat de stier Lawman (Mogul x Man-o-Man, KI code 767997), die voor de 5e achtereenvolgende draai is gestegen (+14 NVI). Het aantal dochters van deze stier in zijn index is verdubbeld en het eiwitpercentage gestegen van +0,01 naar +0,07. Ook zijn exterieurscore is gestegen van 107 naar 108, en met een geboortegemak van 104 is Lawman zeer geschikt voor gebruik op pinken.

De derde fokstier van Genes Diffusion die het heel goed heeft gedaan is Surefire (KI code 766870). Surefire is 33 punten NVI gestegen door een iets ruimere melkplas en zijn totaal exterieur is met 2 punten gestegen naar 107 door een stijging van 2 punten voor de benen. De score voor kruisligging is gestegen van 96 naar 98 op basis van 112 in Nederland gekeurde dochters.

Nieuwe fokstier Icone
Nieuw op onze kaart wordt de fokstier Icone (KI code 767853), met dezelfde afstamming als Lawman (Mogul x Man-o-Man). Hoewel deze stier indertijd ook in Nederland getest is, zijn in zijn huidige index nog slechts melkgevende dochters in Tsjechiƫ verwerkt. Deze leveren hem echter wel een mooie score van 200 punten NVI op met een aansprekende productievererving van +507 kg melk, met +0,27% vet en +0,05% eiwit. Deze mooie productiecijfers worden gecombineerd met een score van 109 voor totaal exterieur en 110 voor melksnelheid. Ook dit is een stier die qua productie en melksnelheid voldoet aan hetgeen op dit moment in de markt gevraagd wordt

Icone dochter: Lile

Genomics:

Ook de genomicstieren van Genes Diffusion hebben het de afgelopen draai goed gedaan:

NVI topper Bub is mooi constant gebleven en zelfs nog 134 dagen in levensduur gestegen. Daarnaast is zijn eiwitgehalte gestegen van -0,05 naar -0,03.Onze andere topper Pom Lono is onder invloed van zijn vader Danno een paar puntjes gezakt, maar houdt zijn mooie productiecijfers vast. Wilder houdt zijn mooie productiegegevens ook goed vast, resulterend in +946 kg melk, met +0,14 vet en +0,06 eiwit, en stijgt daarnaast 2 punten in de benen naar een score van 108.

Opvallend is ook de stijging te noemen die Tabasco wederom laat zien. Vanaf het moment dat de stier in Nederland voor het eerst is ingezet, is hij continue gestegen. Binnen Amerika zijn inmiddels de eerste dochters aan de melk. Deze zijn echter nog niet lang genoeg in productie om te resulteren in een index op basis van dochterinformatie.

Dat de invloed van de vaders zwaar doortellen is ook te zien bij de Balisto zonen Jovan (+28) en Jalisto (+7). Ook deze twee gehaltenkanonnen zullen de komende maanden naar verwachting veelgevraagd blijven. De nieuwkomers van de vorige draai (Python, Melfield en Joik) zijn mooi constant gebleven en laten geen noemenswaardige veranderingen zien.