Nieuwe stier: Soleil PP

Ook nieuw op onze kaart is de homozygoot hoornloze stier Soleil PP (Mali P x Opera x Adagio P). De moeder van Soleil is een vroege Franse Opera dochter die via een destijds uit Amerika geïmporteerde Duplex embryo teruggaat op Gen-I-Beq Champion Bally EX-95, die dezelfde moeder kent als de befaamde fokstier Braedale Goldwyn. Vanwege zijn afstamming, gecombineerd met zijn hoornloosheid, wordt Soleil internationaal veel gevraagd en wordt hij ook in meerdere landen als stiervader benut.

Soleil PP is een stier die hoge gehalten combineert met een foutloos exterieur en fraaie scores voor de gezondheidskenmerken. Hierin vallen met name zijn scores voor uiergezondheid (108) en persistentie (106) op, hetgeen er mede toe leidt dat hij 398 dagen aan levensduur toevoegt. Soleil PP heeft aAa code 342 en vererft A2A2.