Nuberon dochter Aukje 190 gefotografeerd

Onder fraaie weersomstandigheden is onlangs Nuberon dochter Aukje 190 van Molkfeebedriuw De Jong uit Tirns gefotografeerd door Alger Meekma. Aukje was de week ervoor ingeschreven met 87 punten algemeen voorkomen en geeft exact weer wat we bij vele Nuberon dochters zien: sterk gebouwde koeien met veel breedte in de voorhand, zeer correcte, hellende en brede kruizen, goede uiers met een bovengemiddelde speenlengte die zeer correct geplaatst zijn en goede benen die van zijaanzicht licht krom zijn.

Aukje 190 V: Nuberon
Eig: Molkfeebedriuw De Jong, Tirns

Naast fraai is Aukje 190 ook zeer productief getuige haar voorspelde vaarzenlijst van    1.11   305   10365   5,01   3,87   LW 120

Aukje is afkomstig uit een Danno moeder en deel van een één-eiïge tweeling, waarbij haar tweelingzus als nuchter kalf verkocht is. Afgelopen zomer heeft haar Danno moeder weer gekalfd van Nuberon waardoor er bij de kalveren nog een volle zus van Aukje 190 loopt, die als twee druppels water lijkt op haar oudere zus.