Geen categorie

Nieuwe stier: Requin

Nieuw op onze kaart is de stier Requin. Requin is een product van de Duitse Gymnast zoon Gitar uit de Franse Helix dochter New York. Achter New York zit vervolgens een Epic dochter die op haar beurt weer afkomstig is uit een EX91 Roumare dochter. Requin is een stier die veel melk (1377 kg) combineert met positieve gehalten (+0,27% vet en +0,07% eiwit) en goede secundaire kenmerken, waaronder 106 voor klauwgezondheid. Dit levert hem een totaal van 519 dagen levensduur op.

New York (v. Helix) moeder van Requin

Qua exterieur scoort Requin met 107 totaal exterieur zeer goed, mede door een foutloze onderbalk. Requin vererft dochters met veel breedte, van voor tot achter, en veel inhoud. Opvallend zijn ook zijn zeer goede scores voor kruisligging (105) en benen (103 beengebruik). Requin vererft daarnaast zeer goede uiers (108) die met onder meer 102 voor speenlengte en 103 melksnelheid zeer geschikt zijn voor automatische melksystemen. Voor het kenmerk Melkrobot index scoort hij zelfs 110 hetgeen hem zeer interessant maakt voor de robotmelkers.

Rewood Man maakt hoge verwachtingen waar

Rewood Man (Yearwood x Lighthouse) debuteerde verdienstelijk tijdens de decemberdraai en deed er bij de afgelopen aprildraai nog een schepje bij bovenop. In april komt hij tot een totaal van 317 NVI door een geweldige productie van 1286 kg melk met +0,33% vet en +0,31% eiwit te combineren met fraaie scores voor gezondheidskenmerken en 594 dagen levensduur (een stijging van 50 dagen). Ook steeg hij 2 punten voor totaal exterieur. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door een andere berekening van het bovenbalk kenmerk frame, waarvoor hij 4 punten steeg. Rewood man heeft aAa code 342, vererft zowel A2A2 alsook kappacaseïne B/B en is binnenkort ook gesekst leverbaar.

Nieuwe st(i)er: Rewood Man

De nieuwe NVI topper op onze kaart luistert naar de naam Rewood Man. Rewood Man is een zoon van de stier Yearwood (Yoda x Bandares) uit de Franse koe Obstinee (Lighthouse x Accurate).

Rewood Man scoort 316 punten NVI en combineert hoge productiecijfers van 1311 kg melk met +0,29% vet en +0,27% eiwit met fraaie gezondheidskenmerken. Hij scoort o.a. hoog voor dochtervruchtbaarheid (105), klauwgezondheid (103) en celgetal (108). Deze cijfers brengen hem tot een levensduur van +545 dagen. Rewood Man scoort daarnaast 105 voor totaal exterieur, met 102 voor benen. Opmerkelijk hierbij is dat hij een beperkte hoogtemaat vererft (103), maar daarbij voldoende breedte houdt met 101 voorhand en 103 kruisbreedte.

Obstinee (v. Lighthouse) moeder van Rewood Man

Rewood Man is in alle opzichten een moderne stier die boerenkoeien fokt met hoge gehalten en goede gezondheidskenmerken, hetgeen aansluit op de wens van iedere melkveehouder. Hij scoort hiermee dan ook niet alleen hoog in Nederland, maar hoort ook in zijn thuisland Frankrijk met een ISU van 210 tot de nationale top. Om het plaatje compleet te maken vererft Rewood Man ook A2A2 en kappa caseïne B/B.

Nieuwe stier en TPI topper: Rastaball

Met een gTPI van 2939 en een Net merit van 928 is de stier Rastaball (Fastball x Alcove x Montana) een internationale topstier, die over de hele wereld veelvuldig als stiervader is ingezet. Deze Canadese stier heeft als vader de beloftevolle Amerikaanse Frazzled zoon Fastball en zijn moeder, Westcoast Alcove Riza 7512, is met vader Westcoast Alcove en moeder Westcoast Montana Riza 4700 een product van twee nakomelingen uit de Canadese Westcoast stal.

Ook op NVI scoort Rastaball goed met 310 punten gNVI. Zijn productie van +1400 kg melk met +0,27% vet en +0,08% eiwit is ruim voldoende, maar daarnaast scoort hij ook hoog voor o.a. dochtervruchtbaarheid (107), klauwgezondheid (103) en melksnelheid (106) hetgeen hem 568 levensduurdagen oplevert. Rastaball heeft aAa code 342 en zijn sperma is vanaf heden beschikbaar.

Dochters bezorgen Joik winst tijdens decemberdraai

De bekende namen Nuberon, Opera en Pumpkin hebben zich netjes staande gehouden tijdens de afgelopen decemberdraai. Pumpkin blijft de koploper voor NVI met 272 punten en zag zijn levensduurdagen toenemen naar 642. Ook Opera handhaaft zich in de top en verbeterde zijn eiwitvererving naar +0,04%. Nuberon daalde licht voor NVI, maar wist zijn score voor klauwgezondheid te verhogen naar 104. Bij de volgende draai in april 2022 zullen de eerste Nuberon dochters gekalfd hebben, maar is het nog te vroeg voor een fokwaarde op basis van dochterinformatie. We horen positieve geluiden over de Nuberon dochters, dus we wachten vol spanning af! Randal HGH staat sinds september op onze kaart en wist zijn positieve gehaltenvererving van +0,23% vet en +0,28% eiwit, gecombineerd met 598 dagen levensduur vast te houden.

Het voornaamste nieuws komt ditmaal echter van de fokstieren, waar LV Ladin debuteerde met Nederlandse cijfers. Ladin bewijst zich als productiekanon met 1651 kg melk met +48 kg vet en +58 kilogrammen eiwit. Dit combineert hij met solide exterieur (104) en goede gezondheidskenmerken, waaronder 105 voor klauwgezondheid. Joik heeft internationaal inmiddels 530 dochters aan de melk, die hem 120 dagen levensduur laten stijgen tijdens de decemberdraai. Joik is een echte gehaltenstier met +0,35% vet en +0,26% eiwit, en heeft een exterieurscore van 106 zonder minpunten. Daarnaast is hij met een geboortegemak van 108 uitermate geschikt voor pinken.

Joik

Voor de exterieurliefhebbers kunnen we melden dat Musteer debuteerde met dochterinformatie. Hij scoort licht negatief op de gehaltenvererving bij +1215 kg melk, maar maakt zijn naam als exterieurtopper met een totaalscore van 111, met 116 voor uier, meer dan waar.

Nieuwe stier Randal HGH

Nieuw in ons aanbod is de jonge stier Randal HGH (Gah Oken x Surgeon). Randal is een Franse stier die teruggaat op een diepe Duitse koefamilie. De grootmoeder van Randal, de Duitse koe Johana, is een product van de succesvolle combinatie Balisto x Epic, en een volle zus van de bekende Duitse fokstier Barcley, die vanwege zijn gehaltenvererving ook veel in Nederland gebruikt is. Deze gehaltenvererving diep verankerd in de familie en wordt ook via Randal doorgegeven. Naast +511 kg melk vererft Randal namelijk +0,25% vet en +0,29% eiwit, waarmee hij dus de zo gewenste “dikke” melk vererft. Met een totaal van 110 vererft hij tevens zeer goed exterieur, met weinig minpunten. Qua gezondheidskenmerken scoort hij goed voor celgetal (110), persistentie (109), dochtervruchtbaarheid (103) en klauwgezondheid (102), resulterend in een levensduur van +619 dagen. Tot slot is hij pinkenstier (102), vererft hij A2A2 en kappa caseïne B/B.

Nuberon stabiel, Adorable zoon Opera grootste stijger tijdens augustusdraai

Tijdens de augustusdraai heeft Nuberon met 244 punten NVI netjes stand gehouden. Zijn kilogrammen melk vererving daalde weliswaar, maar zijn gehaltenvererving wist hij nog verder te verhogen naar +0,44% vet en +0,24% eiwit. Daarnaast steeg hij 1 punt voor dochtervruchtbaarheid naar 106 en een punt voor totaal exterieur naar 107 en boekte hij een winst van 20 dagen levensduur.

Onze grootste stijger tijdens de augustusdraai is de vroege Adorablezoon Opera (zie foto), die 21 punten winst boekte, en nu uitkomt op een NVI van 275. Opera boekte een winst van 75 dagen levensduur en 1 punt dochtervruchtbaarheid (104). Opera vererft 1501 kilogrammen melk met -0,02% vet en +0,03% eiwit. Ook boekte hij 2 punten winst voor het kenmerk benen (103), waardoor hij nu uitkomt op een totaal exterieurvererving van 110. Tot slot boekte hij 2 punten winst op het kenmerk geboortegemak, waarvoor hij nu gemiddeld scoort.

Pumpkin blijft de hoogste op basis van NVI met 284 punten, maar moest 75 dagen levensduur inleveren. Met 821 kg melk, +0,23% vet, +0,16% eiwit en hoge scores voor de gezondheidskenmerken blijft hij zeer populair. Pictus F P debuteerde in april en bleef nagenoeg ongewijzigd. Met 1199 kg melk, +0,19% vet, +0,18% eiwit en 108 totaal exterieur kan hij de strijd goed aan met andere heterozygote stieren.

Nieuwe roodbonte ster: Picker Red

Ook voor de roodbont liefhebbers hebben we wat nieuws te bieden. Vanaf heden hebben we namelijk sperma beschikbaar van de stier Picker Red. Picker is een stier met een Duitse afstamming afkomstig van het bedrijf Milchhof Gut Bandelstorf. Zijn vader is de Duitse stier Starello (Styx Red x Galaxy) en zijn moeder MHB Ipanema, een Adagio P dochter uit de koe KHE Ipola 159 (v. Apoll P). Deze koe werd destijds op een eliteveiling aangekocht en daarna door meerdere KI-organisaties gecontracteerd. Picker Red is een Starello uit de Adagio P dochter van KHE Ipola 159.

Picker Red is een stier die veel melk vererft (+1583 kg) met op roodbontbasis licht negatieve gehalten (-0,24% vet en -0,01% eiwit). Zijn sterkste punt is het exterieur met 110 totaal en 105 voor beenwerk. Picker geeft dochters met veel inhoud en breedte die voorzien zijn van sublieme uiers (112). Voor de gezondheidskenmerken scoort hij zeer goed voor dochtervruchtbaarheid (104), celgetal (107) en persistentie (110). Ook zijn niet alledaagse afstamming maakt hem interessant voor de huidige roodbont populatie. Picker Red heeft aAa code 324.

Nieuw op de kaart: Pictus F P

In mei debuteert de stier Pictus F P op onze stierenkaart. Pictus F P is een zoon van de Duitse stier Adlon P (Adagio P x Rubicon) uit een diepe Franse koefamilie. De moeder van Pictus is de Franse topproducente Omega F (Gymnast x Dozer) een koe met een ongekende productiedrang. Dit geeft zij duidelijk door aan haar zoon die met een productie van 1179 kg melk met +0,21% vet en +0,19% eiwit een vererving van +130 kg vet en eiwit doorgeeft aan zijn nageslacht. Pictus geeft daarnaast ruim ontwikkelde dochters met veel inhoud en breedtematen. Daarnaast vererft hij super uiers met bovengemiddeld lange spenen (102) die zeer goed door de robot gemolken kunnen worden. Door zijn outcross bloedvoering is Pictus breed inzetbaar op de Nederlandse populatie. Ook vererft hij het A2A2 gen en vererft hij tevens het hoornloze gen, waardoor 50% van zijn nageslacht hoornloos geboren wordt.

Omega F (Gymnast x Dozer) moeder van Pictus F P.

Torenhoog bevruchtingscijfer Nuberon (+7)

Niet alleen qua productie en gezondheidskenmerken is Nuberon een topstier, ook zijn bevruchtingscijfer stijgt met een score van +7 in april 2021 naar ongekende hoogte. Door de tevreden geluiden van veehouders waren we al wel overtuigd van zijn goede bevruchtende kwaliteiten, maar een score van +7 is uniek voor een Holsteinstier. Naast zijn goede productiecijfers van +935 kg melk met +0,39% vet en +0,23% eiwit en het feit dat hij met 102 geboortegemak geschikt is voor pinken is er dus nog een goede reden om hem te (blijven) gebruiken. Met name met het oog op de warmere maanden die komen, waarin de vruchtbaarheid van de koeien beduidend minder is, geeft Nuberon meer kans om uw koeien toch drachtig te krijgen.