Geen categorie

Nieuwe stier: Superman

Nieuw op onze kaart is de in Duitsland geboren stier Superman. De vader van Superman is de jonge Duitse stier GGA Palmer (Padawan x Superhero), en zijn moeder de Duitse Axminster dochter Circle. Via Board dochter JHP Candylin VG87 komen we vervolgens bij de Deense fokkoe Björnholm Balisto Candy EX90, die ook in de mannelijke lijn (via o.a. de stier Bestday) haar genen heeft verspreid. De belangstelling voor deze koefamilie bleef echter niet beperkt tot de Duitse KI-organisaties. Ook in Nederland lopen enkele halfzusters van Superman rond, die momenteel veel belangstelling genieten vanuit het spoelcircuit. Via nazaten van o.a. Emerald, Shottle, Durham en Rudolph komen we uiteindelijk bij de stammoeder van deze koefamilie: Wilcoxview BC Cami EX-93 (v. Charles).

Björnholm Balisto Candy EX90, overgrootmoeder van Superman

Superman is een stier die koeien fokt waar de hedendaagse fokkerij om vraagt: koeien met mooie verhoudingen tussen hoogtemaat (105), voorhand (101), inhoud (102) en kruisbreedte (105) die veel melk produceren (1387 kg) met een positieve eiwitvererving (+0,09%). Superman vererft sublieme uiers (111) en iets langere spenen (104). Binnen Frankrijk is hij met een score van +4,0 voor totaal exterieur de absolute topper in dit segment. Ook secundair laat de stier met o.a. 104 voor vruchtbaarheid en 102 voor klauwgezondheid geen steken vallen. Superman heeft aAa code 432 en vererft A2A2.

Nuberon dochter Zyp 525 VG88 op de foto

Begin april hebben we naast de Nuberon dochters op de Kossinkhoeve, ook Nuberon dochter Zyp 525 van Melkveebedrijf Jageweg in Winterswijk-Huppel op de foto gezet.

Deze Nuberon vaars was nog wat verser dan die van de Kossinkhoeve, maar werd desondanks in de week voor de fotoshoot door de inspecteur al met VG88 ingeschreven. Zyp is een sierlijke, melkrijke vaars, met zeer veel kwaliteit. Ook deze Nuberon telg produceert prima met een voorspelde productie van:

1.11      vsp    305   9944   4,12%   3,62%    LW107

Nuberon dochter Zyp 525 VG88                          Eig: Melkveebedrijf Jageweg, Winterswijk-Huppel                              

We wensen haar eigenaren Stefan en Marije te Selle veel plezier met deze fraaie Nuberon dochter en zijn hen zeer erkentelijk voor het meewerken aan deze fotoshoot.

 

Fraaie Nuberon dochters op de Kössinkhoeve

Op dinsdag 4 april hebben we op Melkveebedrijf Kössinkhoeve in Winterswijk-Huppel onder mooie weersomstandigheden foto’s gemaakt van fraaie Nuberon dochters op dit bedrijf. De eigenaren Rudi en Christien te Selle melken op dit moment 8 Nuberon dochters in de 95 koppen tellende veestapel. Ook onder het jongvee bevinden zich de nodige Nuberon telgen.

5 Nuberon dochters van Melkveebedrijf Kössinkhoeve

Rudi te Selle is zeer tevreden over zijn Nuberon dochters, die een goede productie combineren met fraai exterieur. De koeien tonen veel jeugd en groeien uit tot fraaie melkkoeien met veel ras en een fraaie middenhand. Toonbeeld hiervan is Kössinkhoeve Gerda 99, die onlangs door de inspecteur werd gewaardeerd met AV88 en begin augustus al weer moet kalven. Samen met 4 bedrijfsgenoten poseerde zij voor de bovenstaande foto waarbij de hoge achteruiers, correcte speenplaatsing en bovengemiddelde speenlengte opvallen. Ook de mooie kruisligging en de breedte in het kruis, hetgeen de Nuberon dochters typeert, is op bovenstaande foto goed zichtbaar.

De unieke fotolocatie was voor fotograaf Alger Meekma aanleiding om ook een fraaie sfeerfoto te maken van Nuberon dochters Kössinkhoeve Gerda 99 AV88 en Kössinkhoeve N Black Velv 58, die nog niet zo lang aan de melk is en daarom nog niet ingeschreven.

Links: Nuberon dochter N Black Velv 58
Rechts: Nuberon dochter Gerda 99 AV88

Al met al was het een mooie dag die de nodige fraaie plaatjes heeft opgeleverd die aantonen wat Nuberon in z’n mars heeft en aan de veestapel kan toevoegen. Wij willen Rudi en Christien te Selle hartelijk danken voor hun gastvrijheid en hen veel succes wensen met deze fraaie koeien.

Nieuwe hoornloos fokkende stier: Sad EBH PP

Nieuw in ons aanbod is de hoornloos fokkende stier Sad EBH PP. Sad is een zoon van de Franse stier Pleslin P (Keeper P x Louxor) die hoog scoort in het Franse ISU klassement. De moeder van Sad is een Nagano P dochter, die via dochters van achtereenvolgens Salvatore VG86, Album VG87, Alchemy VG87 en Atwood VG88 uitkomt bij Regancrest Chassity EX-92 (v. Shottle), de moeder van de stier Gold Chip. Stammoeder van deze familie is de bekende Durham dochter Regancrest Barbie EX-92.

Nantua EBH VG86 (v. Salvatore), grootmoeder van Sad EBH PP

Sad EBH PP is een stier met een fraaie productievererving, die veel melk combineert met een hoge levensduur van 479 dagen en zeer goede gezondheidskenmerken. Hierbij spreken met name zijn scores voor dochtervruchtbaarheid (105), melkrobot index (110) en persistentie (112) tot de verbeelding. Tevens heeft hij een foutloze onderbalk hetgeen hem een totaal exterieurscore van 111 oplevert met 113 voor uier en 104 voor benen. Sad vereft niet al te grote dochters die zeer correct gebouwd zijn met goede benen en excellente uiers. Met een geboortegemak van 103 is hij tevens geschikt voor pinken. Hij is onlangs gescoord voor aAa en heeft de score 243 gekregen.

Nieuwe stier januari: Smog Rof

Nieuw op onze kaart is de stier Smog Rof (Piwi x Downtown x Kingpin) uit de familie van Paulo Bro Olimabel TB88. Vader Piwi (v. Adlon P) is al enkele jaren een veelgevraagde Franse genoomtopper uit Nana P, een Archer P dochter die zeer hoog scoort in het Franse ISU klassement en meerdere zonen in opfok heeft bij verschillende KI organisaties. De koefamilie achter Piwi wordt gekenmerkt door hoge producties, met hoge gehalten en zeer hoge scores voor de gezondheidskenmerken, die ook binnen de ISU ranking steeds zwaarder worden ingewogen.

De moeder van Smog Rof is een 85 punten Downtowndochter die middels een 86 punten Kingpin dochter teruggaat op de familie van Olimabel.

Lina (v. Kingpin) grootmoeder van Smog Rof

Smog Rof vererft 1023 kg melk met hoge gehalten (+0,27% vet en +0,19% eiwit) en scoort hoog voor de gezondheidskenmerken, hetgeen op basis van zijn afstamming niet verwonderlijk is. Op Nederlandse basis scoort de stier 109 voor totaal exterieur met een foutloze onderbalk. In zijn thuisland Frankrijk is het echter een ware exterieurtopper met een totaal exterieurscore van +3,7.

Smog Rof is derhalve een stier die een fraaie productie combineert met goede gezondheidskenmerken en zeer fraai exterieur. Tevens vererft de stier zowel A2A2 alsook Kappa caseïne B/B.

 

Nuberon maakt verwachtingen waar bij fokstierdebuut!

Tijdens de decemberdraai waren de ogen vooral gericht op Nuberon, de stier die de afgelopen jaren de meestgebruikte jonge importstier was, en in december met de eerste dochterinformatie zou komen. Nuberon kende een verdienstelijk debuut als fokstier en moest slechts 1 puntje NVI prijsgeven ten opzichte van zijn laatste fokwaarde op basis van genomics. In zijn index zitten inmiddels 230 Nederlandse dochters, waarvan er 38 gekeurd zijn. Zowel qua productie als exterieur blijkt de stier te doen, wat op basis van zijn genomiccijfers verwacht mocht worden. Zijn hoge gehaltenvererving blijkt hij met +0,52% vet en +0,21% eiwit volledig waar te maken en ook qua exterieur gaven de genomiccijfers een juiste voorspelling. De nieuwe berekening van dochtervruchtbaarheid, waardoor persistentie indirect wordt meegewogen, leverde hem 3 punten winst op tot een totaal van 108 voor dochtervruchtbaarheid. Ook steeg de stier 50 dagen levensduur ten opzichte van zijn genomicsfokwaarde.

Nuberon dochter Aukje 190 AV87
vsp.  1.11  305  10365  5,01  3,87  LW 120
Eig: Molkfeebedriuw De Jong, Tirns

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuberon dochters staan bekend als ”slow starters”, en aangezien meer dan de helft van de 230 dochters nog binnen de eerste 100 dagen van de lactatie zitten, maar zeer persistent zijn, zou het niet verwonderlijk zijn dat de stier zowel qua kilogrammen melk alsook qua gehaltenvererving verder stijgt, zodra meer dochters in de tweede helft van de lactatie komen.

Vooralsnog heeft hij een zeer verdienstelijk debuut gemaakt als fokstier en de hooggespannen verwachtingen volledig waargemaakt.

 

 

 

 

 

 

Nuberon dochter Aukje 190 gefotografeerd

Onder fraaie weersomstandigheden is onlangs Nuberon dochter Aukje 190 van Molkfeebedriuw De Jong uit Tirns gefotografeerd door Alger Meekma. Aukje was de week ervoor ingeschreven met 87 punten algemeen voorkomen en geeft exact weer wat we bij vele Nuberon dochters zien: sterk gebouwde koeien met veel breedte in de voorhand, zeer correcte, hellende en brede kruizen, goede uiers met een bovengemiddelde speenlengte die zeer correct geplaatst zijn en goede benen die van zijaanzicht licht krom zijn.

Aukje 190 V: Nuberon
Eig: Molkfeebedriuw De Jong, Tirns

Naast fraai is Aukje 190 ook zeer productief getuige haar voorspelde vaarzenlijst van    1.11   305   10365   5,01   3,87   LW 120

Aukje is afkomstig uit een Danno moeder en deel van een één-eiïge tweeling, waarbij haar tweelingzus als nuchter kalf verkocht is. Afgelopen zomer heeft haar Danno moeder weer gekalfd van Nuberon waardoor er bij de kalveren nog een volle zus van Aukje 190 loopt, die als twee druppels water lijkt op haar oudere zus.

 

Randal HGH: Gehaltenspecialist en pinkenstier!

Sinds januari staat de stier Randal HGH bij ons op de kaart. Deze stier kent een moderne afstamming met achtereenvolgens Oken x Surgeon x Balisto x Epic in zijn pedigree. Randal HGH komt uit een diepe Duitse koefamilie, die ook de in Nederland veelgebruikte Balisto zoon Barcley voortbracht. Johana, de Balisto grootmoeder van Randal HGH is een volle zus van de stier Barcley. Evenals Barcley blinkt ook Randal HGH uit in zijn gehaltenvererving. Hij vererft 443 kg melk met +0,23% vet en +0,29% eiwit en combineert dit met zeer goed exterieur (109 totaal) met 104 voor de benen. Voor de secundaire kenmerken scoort Randal subliem op alle onderdelen, hetgeen hem een levensduur van +640 dagen oplevert. Tot slot is het een pinkenstier met een score van 102 voor geboortegemak, vererft hij zowel A2/A2 als kappa caseïne B/B, en is hij zeer geschikt voor robotbedrijven.

Opera dochters komen eraan!

Overal laten Adorable zonen momenteel van zich spreken en bij bijna allemaal zien we de invloed van zijn vader terug. Ook wij hebben met Opera een vroege Adorable zoon in huis waarvan in Nederland de eerste dochters onlangs afgekalfd hebben. Ook Opera lijkt de specifieke kenmerken van zijn vader met breed gebouwde, zeer goed geuierde dochters te vererven, die bovendien op zeer beste benen stappen en een mooie platte botstructuur hebben. In Frankrijk zijn de eerste Opera dochters al wat langer aan de melk, en is de eerste onlangs op de foto gezet.

Opera dochter Roxanne

Voor degene die de stier Adorable nog niet gebruikt heeft, is Opera (Adorable x Wickham) een stier met een niet alledaagse moedersvader die u de mogelijkheid biedt de onmiskenbare kwaliteiten van zowel Adorable, alsook de minder gebruikte stier Wickham te benutten.

 

Nuberon dochters aan de melk

De Nuberon dochters kalven momenteel in grote getale af, maar het is helaas nog te vroeg voor een dochtergeteste fokwaarde in augustus. Hiervoor zal hij tot de decemberdraai moeten wachten. Desondanks kunnen we u al wel een beeld schetsen van de Nuberondochters die we tot op heden gezien hebben:

De Nuberondochters zijn goed ontwikkeld met voldoende breedtematen in de voorhand en het kruis. Ze zijn zeer uniform in de hellende kruisligging, waarop hij ongetwijfeld nog verder gaat stijgen. Verder gaan ze over goede, droge benen en zijn voorzien van ondiepe, correct gevormde uiers met een goede speenplaatsing en een bovengemiddelde speenlengte. De Nuberon dochters laten zich goed melken en produceren goed, al hebben ze soms even tijd nodig voordat ze hun top bereiken. Dit zien we echter vaker bij stieren die hoog scoren voor persistentie.

Nuberon dochter Boukje 379
Eig: Melkveebedrijf Jageweg, Winterswijk-Huppel

Vanuit het hele land horen we positieve reacties over de Nuberon vaarzen, soms vergezeld van een foto (zoals hierboven) waarvoor we de eigenaar graag willen bedanken. Dergelijke berichten en foto’s geven ons veel vertrouwen voor zijn fokstierdebuut in december. De stier Nuberon produceert nog steeds en sperma is zowel conventioneel als gesekst uit voorraad leverbaar.